Stad

‘Pronkjewail’ is groeibriljant

De stad Groningen heeft de laatste decennia een forse groei doorgemaakt, van circa 170.000 inwoners naar 200.000 ‘stadjers’. Daarmee is Groningen de op zes na grootste stad van Nederland en de grootste stad van het Noorden. De gemeente gaat uit van verdere groei. De trek van het platteland naar de stad heeft geleid tot een stijging van de huizenprijzen, waarvan het einde nog niet in zicht lijkt. Met het oog op vermogensbehoud en mogelijke –groei is investeren in vastgoed in de binnenstad dan ook een verstandige en veilige keuze.

Terras GroningenGroningen is vooral door de aanwezigheid van 55.000 studenten – waarvan er ruim 30.000 in de stad wonen – een relatief jonge stad. De groep 20 tot 25-jarigen is oververtegenwoordigd en maakt bijna 16 procent van het inwoneraantal uit. Ter vergelijking: het gemiddelde voor heel Nederland bedraagt 6 procent. De bekende slogan “Er gaat niets boven Groningen” geldt dus zeker voor jongeren.

De internationaal hoog scorende Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool werken als een magneet op studenten uit binnen- en buitenland, net als het levendige karakter van de stad met haar bruisende uitgaansleven. Maar er is meer dan onderwijs: het voorzieningenniveau op gebied van onder meer cultuur, gezondheidszorg en detailhandel is door de regiofunctie van de stad ongekend hoog. Geen enkele andere Nederlandse stad van vergelijkbare omvang heeft zoveel te bieden als het ‘Pronkjewail in golden raand’, zoals de stad in het Gronings volkslied wordt bezongen.

harmoniegebouw groningenVooral door de grote studentenpopulatie is het verloop onder de bevolking relatief hoog. Zo vestigden zich in 2008 ruim 15.000 mensen in de gemeente, terwijl er ruim 14.000 vertrokken. De vestiging kent een extreme piek in de maanden augustus en september door de instroom van studenten die aan hun studie beginnen.

De oververtegenwoordiging van studenten en andere jongeren, de aanhoudende trek naar steden in het algemeen en naar Groningen in het bijzonder, het grote verloop onder de bevolking gevoegd bij een hypotheekmarkt die nagenoeg ‘op slot’ zit: voor Pronkjewail Vastgoed vormen het belangrijke redenen om zich te richten op jongerenhuisvesting. En dat niet alleen vanwege het rendement: vanuit onze achtergrond – Groningse ondernemers die zich betrokken voelen bij het wel en wee van de stad – onderkennen wij het belang van goede huisvesting voor jongeren.

De gemeente, universiteit en hogeschool, ondernemingen en maatschappelijke instellingen, ja eigenlijk iedereen heeft baat bij een florerende stad die de ruimte krijgt om te groeien en daarin niet wordt belemmerd door een gebrek aan woningen voor jongeren. Het lijkt een open deur, een cliché, maar die zijn maar al te vaak waar: “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. En Groningen hééft die jeugd.