Beheer / verhuur

Beheer / verhuur

De vraag naar woonruimte in de stad Groningen is enorm. Pronkjewail heeft dan ook nauwelijks met leegstand te kampen en doorgaans is die slechts van tijdelijke aard.

Toch is de verhuur van woonruimte een vak apart, zeker gezien het grote verloop in met name het jongerensegment. Daarom hebben wij het beheer en de verhuur uitbesteed aan de specialisten van Solide Vastgoed Beheer.

Lübeckweg 2
9723 HE Groningen

T: 050 – 313 75 80
E: info@solidevastgoedbeheer.nl

1 Comment

  1. Buy CBD

    Buy CBD

    Beheer / verhuur | Pronkjewail Vastgoed Groningen