Bekijk onze portefeuille

“Hart voor de stad? Investeren in het stadshart”

PRONKJEWAIL VASTGOED GRONINGEN INVESTEERT IN HET STADSHART

De besloten CV Pronkjewail Vastgoed Groningen belegt solide door in gewilde woningen in de Groningse binnenstad te investeren. De verhuur daarvan zorgt direct voor rendement, terwijl de onverminderde aantrekkingskracht van ‘de metropool van het Noorden’ uitstekende perspectieven biedt op de lange termijn. Bovendien vaart de stad Groningen wel bij onze investering.  Wij beleggen met hart voor de stad in het stadshart.

Een groeiend aantal investeerders dat zich betrokken voelt bij de regio en de stad heeft zijn vastgoedbeleggingen geconcentreerd bij Pronkjewail Vastgoed Groningen. Als professionele en betrouwbare vastgoedbelegger, die is voortgekomen uit een groep gerenommeerde noordelijke ondernemers, richt Pronkjewail zich volledig op de residentiële markt in de binnenstad. En daar zijn goede redenen voor: de stad biedt niet alleen haar bewoners een breed scala aan voorzieningen, ook op het ‘Ommeland’ en zelfs ver daarbuiten oefent de stad een grote aantrekkingskracht uit. Onze verwachting is dat die aanzuigende werking zal aanhouden en daarmee zorgt voor goede beleggingsperspectieven, nu en in de toekomst.

PRONKJEWAIL HANTEERT STRIKTE CRITERIA BIJ DE SELECTIE VAN PANDEN WAARIN WORDT GEÏNVESTEERD.

Deze moeten gelegen zijn in de binnenstad van Groningen of in de periferie daarvan, tegen de diepenring aan. Verder moet er een woonbestemming op rusten en moet de kwaliteit goed zijn, net als het te verwachten rendement.

pronkjewail-grootDit alles garandeert op de korte termijn een stabiele, maandelijkse huuropbrengst, te meer doordat er niet of nauwelijks sprake is van leegstand. Op de lange termijn is behoud of zelfs groei van het vermogen gediend bij deze criteria.

Samen met onze ontwikkelingspartner Vastgoed Groningen hebben wij een langetermijnvisie opgesteld, met als doel een toekomstbestendige goed renderende en sterk groeiende vastgoedportefeuille.